top of page

2016 Januárjában nagyon erős Atlantiszi energiák lengtek körül. Szinte megszállottságig firtattam, hogy vajon mit szeretne ez az energia megmutatni számomra. Szinte időutazásban vettem részt és belső látásommal láttam az Atlantiszi élet egyik fázisát.

Ez egy nagyon harmonikus fázis volt. Talán emberöltő óta soha nem érvényesült az ép testben ép lélek elve olyannyira, mint akkor ott. Az atlantisziak vallották spirituálisan mindenre van megoldás, kitartás és tiszta lélek kérdése. Fejlett tudatossággal a test harmóniája megóvható, általa elkerüli a betegségeket. Atlantiszban a tüneteknek nagy figyelmet szenteltek, mert a tünetből állították fel a „lélek diagnózisát”.

Az atlantisziak vallották spirituálisan mindenre van megoldás, kitartás és tiszta lélek kérdése.

Itt fontos kihangsúlyozni, hogy a lélekben kezdték a gyógyítást. A lélek finom energia rendszereiben. Társadalmuk egyik ereje a visszaemlékezésben rejlett. Ugyanis hosszú fejlődési cikluson keresztül figyeltek meg bizonyos összefüggéseket és emlékeztek rá. Ha ismételten megjelent a jelenség vagy a tünet, gyakorlatból tudták, milyen rejtett összefüggést keressenek. Tudták, hogy a testnek is van egy ilyen emlékezete. A sejtek szintjére képes az egyén beírni egy egy ok okozatra adott válaszát. Ha megváltoztatták a folyamatot, megváltozott a testi szint is.

Nagyon bölcsen felismerték, hogyan ragaszkodik a lélek ahhoz, amit a múltban átélt.Sőt azokhoz a gondolatokhoz is melyeket az átéltek miatta ragaszt a folyamathoz. Akkor is, ha az univerzum egységéhez hasonlítva, mindaz tévedés és nem szolgálja az egyén fejlődését.

"Atlantisz első korszaka maga volt az éden"

Ez a társasjáték azokhoz a tapasztalatokhoz nyúl vissza melyek Atlantisz első korszakából származnak.  Ez a korszak maga volt az éden. A legmagasabb, ami a földi síkon valaha létezett. A szeretet és a béke kora ként beszélnek róla. Arany Atlantiszként is ismert az elnevezése. Kristály tiszta tudás elnevezése is innen maradt ránk örökségül.

Működési elve, hogy rálát a diszharmóniát okozó okokra és azt egység alapúvá formálja, egyfajta Univerzális rendbe rakja. Az átalakulás elsősorban a lélekre hat. Ahol a játék lejátszódik az is a lélekben van.

Aranykor elején az Atlantiszi ősi módszerek az energia áramoltatásáról szóltak. Arra szolgáltak, hogyan közvetítsék a gyógyító isteni szent tiszta energiát a gyógyulni vágyónak. Ez lehetővé tette, hogy a test és lélek finom rendszerei megtisztuljanak. Eredménye a szeretet, nyugalom, mély lelki béke és ellazultság.

Később megtanították az egyéneket saját felelősségük vállalására. Amikor valami kibillentette őket az egyensúlyukból, azt tanulták, hogyan térjenek vissza tudatuk erejével az egység élménybe.

"a játék célja, hogy az ősi egységélményt Újra megtanulja az emberiség"

Az atlantiszi bölcsek, megfigyelték, hogy ismétlődő folyamatokkal szembesültek. így alkották meg nagyon hosszú idő alatt azt az általános 12 út definícióját, melyet most átadtak a lélek játékának. Azt vallották, ha van egy fennálló tünet, az mindig orvosolható.

 

Megfigyeléseik alatt, arra jöttek rá a tünet (legyen az külső - belső tünet) mindig visszaeredeztethető valamilyen mélyebb lelki gyökér okhoz.

Ezekből a gyökér - okokból kaptunk 12 utat. 

Ez azt jelenti, hogy bármit is tapasztalunk az ÚT bölcs tanítást ad. Olyan ez, mintha előre megfogalmazott útmutatót kapnánk, a megoldáshoz, mit kövessünk, mit kell bejárnunk.

Ezt az UTAT a tágabb kollektív LÉLEK évezredek alatt tapasztalta és taposta ki.  Az ősi atlantiszi papok és mesterek hosszú éveken át őrizték ezt a titkot. 

Az ÚT általános bölcsességgel fogalmaz, lélekösvénnyé akkor válik, amikor a játékban a játékos összeköti az utat saját személyes tapasztalataival és élményeivel. Az út személyes ösvénnyé válik

Egy adott témát akár 12 út tükrében vizsgálhatunk meg.

A megoldások egymásra épülnek. 

Ez a játék az engedélyek és a szeretet játéka is egyben!

Új dimenziót nyitva a lélek megéléseiben.

 

NEM EMELKEDHETSZ ANNÁL MAGASABBRA, MINT AMILYEN MÉLYRE ELŐTTE LEÁSNÁL

ATLANTISZ EMLÉKEZETE

A LÉLEK JÁTÉKA

nevét

EMLÉKEZETről kapta, MERT

A Föld körüli energetikai és érzelmi hálóban sok információ van tárolva, amelyre emlékezhetünk

(Föld történeti korokon átívelő események lenyomatai, a Föld emlékezete)

A DNSünk, genetikánk transzgenerációs emlékeket őriz

A lelkünk emlékszik mindenre, ami születésünk óta és az előtt történt velünk

A tárolt emlékeink alapján adunk válasz reakciókat az élet kihívásaira

Atlantiszban a tudást emlékeken keresztül örökítették tovább, és ebbe a játékba is 12 ösvény emléke és bölcsessége lett beleszőve

bottom of page